Regulering av grunnbeløp og pensjon 2014

Regjeringen og organisasjonene er enige om reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden fra 1. mai 2014.

Grunnbeløpet øker fra 85 245 kroner til 88 370 kroner. Dette er en økning på 3 125 kroner, og det tilsvarer 3,67 prosent.

Du som mottar uføre- eller etterlattepensjon før fylte 67 år, får en økning på 3,67 prosent.

Pensjonsreguleringen blir lavere for deg som mottar alderspensjon, AFP eller særalderspensjon fordi det skal trekkes 0,75 prosent etter lønnsvekstreguleringen. Du vil få en pensjonsregulering på 2,89 prosent. Dette gjelder også deg som har uføre- eller etterlattepensjon etter fylte 67 år.

Pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet

I juli måned vil Statens pensjonskasse ha omregnet de aller fleste pensjonene i henhold til det nye grunnbeløpet. Samtidig vil etterbetalingen for mai og juni være klar. De pensjonene som ikke er omregnet i juli måned, blir behandlet fortløpende - og etterebetalingen gjelder fra mai måned.