Påslaget i normrenten øker

Påslaget i normrenten økes fra 1,25 til 1,65 prosentenheter fra 1. mars 2015.

Renten på boliglån i Statens pensjonskasse følger normrenten for rimelige lån i arbeidsforhold. Regjeringen har besluttet å øke påslaget i normrenten fra 1,25 til 1,65 prosentenheter med virkning fra 1. mars 2015, slik at normrenten samsvarer bedre med ordinære renter på boliglån. Hvorvidt økningen av påslaget i normrenten  fra 1. mars 2015 vil føre til endring av normrenten og dermed boliglånsrenten i SPK, vil avhenge av utviklingen i renten for statskassevekslene.

SPKs boligrente fra 1. mars 2015 offentliggjøres første uken i januar.

Slik beregnes renten

I hovedtariffavtalen i staten fremgår det at boliglån kan ytes med inntil 1,7 millioner kroner. Øvre lånegrense, som per i dag er 1,7 millioner kroner, er et forhandlingsspørsmål, mens renten følger normrenten som fastsettes av Finansdepartementet.

Normrenten beregnes med utgangspunkt i den effektive renten på 0-3 måneders statskasseveksler med et påslag på 1,25 prosentenheter, og det er dette påslaget som økes med 0,4 prosentenheter til 1,65 prosentenheter fra 1. mars 2015.