Rentekutt til alle fra 1. juli

Fra 1. juli går boligrenten i SPK ned til 2,667%. Den nye renten gjelder for samtlige eksisterende og nye lånekunder.

Den nye boliglånsrenten på 2,667% i Statens pensjonskasse gjelder fram til 1. november 2015.*) Hva som blir renten etter det blir klart 1. september.

Som medlem hos oss kan du søke om inntil 1,7 millioner kroner i lån. Dersom din partner også er medlem, kan dere låne 3,4 millioner til sammen.

*) Den effektive renten blir 2,737 % forutsatt lån på 1,7 millioner med månedlige forfall over 20 år med annuitet.