Avvikler ventelønns­ordningen

Regjeringen foreslår å avvikle statens ventelønnsordning og ordningen med vartpenger for medlemmer av Statens pensjonskasse. Det etableres en overgangsordning, slik at de som i dag er på disse ordningene ikke blir rammet av avviklingen.