Høring om karenstid før pensjon

Administrasjons- og sosialdepartementet har sendt ut høring om endring i lov om Statens pensjonskasse. Endringen skal hindre misbruk av tidligpensjonsordninger.

Det var Statens pensjonskasse som tok initiativet til en lovendring, og endringen som regjeringen har valgt er i tråd med ett av våre alternative forslag.

Les mer på regjeringen.no