Ny modell for beregning av boliglåns­rente

Finansdepartementet innfører en ny modell for å fastsette normrenten for rimelige lån i arbeidsforhold, som er utgangspunkt for SPKs boliglånsrente.

Normrenten er den laveste renten en arbeidsgiver kan tilby på lån til arbeidstaker uten at det må betales skatt på fordel av lav rente.

Slik beregnes renten

Den nye normrenten beregnes seks ganger i året med utgangspunkt i markedsrenten på boliglån som blir innrapportert til Finansportalen. Normrenten baseres på renten på boliglån på 1,5 millioner kroner innenfor 50 prosent sikkerhet - som tilsvarer en boligverdi på minst 3 millioner kroner. Det skal beregnes et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene hos Finansportalen med landsdekkende markedsområde og uten krav om for eksempel spesiell yrkestilknytning eller medlemskap. Boliglån der det kan kreves for eksempel konto med lønnsinngang (produktpakke), kan inngå.

Fra gjennomsnittet av de fem beste tilbudene gjøres det et fradrag på 0,15 prosentpoeng slik at normrenten ikke skal ligge nevneverdig over de aller beste lånetilbudene i markedet.

Den nye modellen for beregning av normrenten antas over tid å gi mer presise anslag på faktisk markedsrente enn dagens metode.

Gjelder fra 1. mars 2016

Den nye modellen for fastsettelse av normrenten gjennomføres av Finansdepartementet ved endring i skattelovforskriften. Endringen av forskriften vil ha effekt for normrenten som gjelder fra 1. mars 2016. På nyåret i 2016 vil renten som gjelder fra 1. mars bli offentliggjort. Denne renten blir basert på innrapporterte boliglånsrenter til Finansportalen i november og desember i år.

Boliglånsrenten i SPK kan imidlertid bli endret allerede fra nyttår. Offentliggjøring av dette vil skje i begynnelsen av november, basert på den gamle modellen for beregning av normrente - som tar utgangspunkt i korte renter på statskasseveksler.