Regulering av grunnbeløp og pensjon 2015

Regjeringen og organisasjonene har drøftet tallgrunnlaget for reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden fra 1. mai 2015.

Grunnbeløpet øker fra 88 370 kroner til 90 068 kroner. Dette er en økning på 1 698 kroner, og det tilsvarer 1,92 prosent.

Du som mottar uføre- eller etterlattepensjon før fylte 67 år, får en økning på 1,92 prosent.

Pensjonsreguleringen blir lavere for deg som mottar alderspensjon, AFP eller særalderspensjon fordi det skal trekkes 0,75 prosent etter lønnsvekstreguleringen. Du vil få en pensjonsregulering på 1,16 prosent. Dette gjelder også deg som har etterlattepensjon etter fylte 67 år.

I juli måned vil Statens pensjonskasse ha omregnet de aller fleste pensjonene i henhold til det nye grunnbeløpet. Samtidig vil etterbetalingen for mai og juni være klar. De pensjonene som ikke er omregnet i juli måned, blir behandlet fortløpende - og etterbetalingen gjelder fra mai måned.