Tidligere befal kan ha rett til pensjon

Lagmannsretten har avgjort at såkalt midlertidig befal som var ansatt i Forsvaret før 1. mai 1961 kan ha rett til pensjon fra Statens pensjonskasse. Dersom du hadde et slikt ansettelsesforhold må du søke oss om pensjon.

Statens pensjonskasse (SPK) og flere departementer har helt siden 50-tallet ment at midlertidig ansatt befal på engasjement og åremål i Forsvaret mellom 1. juli 1948 og 1. mai 1961 ikke hadde rett til medlemskap i SPK. Lagmannsretten har nå avgjort at dette var feil.

Dommen betyr i praksis at midlertidig befal også før 1961 får sammen rettigheter som andre midlertidig og fast ansatte i staten. Både tidligere befal i denne gruppen og etterlatte etter dem kan ha rett til pensjon/etterbetaling av pensjon. Arbeidsforholdet for midlertidig ansatte må ha vart sammenhengende i minst ett år for å bli regnet med.

Vervet personell (grenader) i Forsvaret omfattes ikke av dommen. Det gjør heller ikke de som avtjente førstegangstjeneste.

Forsvaret meldte ikke denne gruppen ansatte inn i SPK, og rapporterte dermed heller ingen opplysninger om lønn, tjenestetid og så videre inn til oss. Det er derfor umulig for oss å vite hvem som kan ha rett til pensjon.

Dersom du mener du er blant dem som kan ha rett til pensjon oppfordrer vi deg til å sende en søknad pr. brev eller e-post til oss, og legge ved mest mulig dokumentasjon på tjenesteforholdet/-ene.

Du kan ha rett til pensjon dersom du:

  • Var midlertidig ansatt befal og sluttet i Forsvaret etter 01.01.1959 med mer enn tre års tjenestetid.
  • Var midlertidig ansatt befal og sluttet i Forsvaret før 01.01.1959 med mer enn 10 års tjenestetid.
  • Var midlertidig ansatt befal, hadde minst ett års tjenestetid, sluttet i Forsvaret før 01.01.1959, har jobbet i en annen stilling i staten etter denne dato og har til sammen minst tre års tjenestetid.
  • Var midlertidig ansatt befal, begynte i Forsvaret mellom 01.01.1959 og 01.05.1961, sluttet med minst ett års tjenestetid, har senere arbeidet i det offentlige og har minst tre års tjenestetid til sammen.

Du har ikke rett til pensjon dersom du:

  • Var midlertidig ansatt befal og sluttet i Forsvaret før 01.01.1959 med mindre enn 10 års tjenestetid, og har ikke senere jobbet i en annen stilling i staten.
  • Var midlertidig ansatt befal, begynte i Forsvaret før 01.01.1959, sluttet etter 01.01.1959 med mindre enn tre års tjenestetid, og har ikke senere jobbet i en annen stilling i staten.

Slik søker du

Dersom du ut fra kriteriene over mener du kan ha rett til pensjon, må du sende søknad til oss.

For at vi skal kunne vurdere søknaden din, må du gi opplysninger om type stilling, start- og sluttdato, stillingsandel (som regel 100 prosent) og lønn (sluttlønn viktigst), og legge ved dokumentasjon. Har du ikke papirer på dette, kan du forsøke å innhente dette fra Forsvaret og/eller Riksarkivet. Eksempler på dokumentasjon er militært rulleblad, arbeidsgivers lønnsark, arbeidskontrakt(er), attest(er) eller annet som kan dokumentere tjenesten.

Når vi har mottatt søknad vil vi vurdere om du kan ha rett til pensjon.

Har du spørsmål kan du ringe oss på telefon 22 24 15 00.