Årsrapport 2015

Veien mot en ny reform

Offentlig tjenestepensjon skal endres. Det blir den største endringen i Statens pensjonskasses 99-årige historie, og i årsrapporten for 2015 forteller vi hvorfor. Vi forklarer også hvorfor vi mener at samordning mellom folketrygd og tjenestepensjon bør bort.

Loft

Statens pensjonskasse er landets største leverandør av offentlig tjenestepensjon. Vi administrerer pensjonsrettigheter til over én million nordmenn – som til sammen har opptjente pensjonsrettigheter til en verdi av 492 milliarder kroner. Vi har et viktig samfunnsoppdrag, og årsrapporten viser hvordan vi håndterte dette oppdraget i året som gikk.

Vi mener at rapporten for 2015 er spesielt interessant, fordi ny offentlig tjenestepensjon er et gjennomgående tema.

Ny offentlig tjenestepensjon

Pensjonsreformen er nå på vei inn i sin avsluttende fase. I rapporten «Nye pensjonsordninger i offentlig sektor», har Arbeids- og sosialdepartementet reist en rekke prinsipielle spørsmål rundt fremtidens offentlige tjenestepensjon.

Vi tar for oss flere av disse prinsipielle spørsmålene i vår årsrapport. Konsekvensene av samordning blir for eksempel grundig forklart i kapittel 5 (Vurdering av fremtidsutsikter).

Leders beretning

I kapittel 1 (Leders beretning) gir administrerende direktør Finn Melbø sin egen vurdering av driften i Statens pensjonskasse i året som gikk. Han tar utgangspunkt samfunnsoppdraget vårt, og redegjør for hva vi har gjort for å sikre trygghet og gode leveranser – både til kunder og medlemmer.

Håper du finner nyttig lesning!