Endret kontonummer

Statens pensjonskasse (SPK) endret kontonummer for innbetaling av boliglån i mars 2015. Bruker du fremdeles det gamle kontonummeret, vil du nå få innbetalt beløp tilbakebetalt til egen konto.

De som hadde eFaktura eller Avtalegiro ble ikke berørte av omlegging til nytt kontonummer, da trekkene automatisk går til riktig kontonummer.

De som trekker / har opprettet trekk fra egen konto, eller gjør ekstra nedbetalinger, må selv legge inn riktig kontonummer.

Du kan ikke lenger benytte gammelt kontonummer

Har du benyttet det gamle kontonummeret, er beløpene automatisk videreført til vår nye konto t.o.m. mars 2016. Benyttes det gamle kontonummeret etter det, vil beløpet tilbakeføres til egen konto.

Kontonummer

Nytt kontonummer er informert om på alle faktura siden mars 2015.
Det nye kontonummeret er 6345 05 16300.