Etteroppgjør for uførepensjon

Denne høsten gjennomføres det første etteroppgjøret for uførepensjon etter at nye regler trådte i kraft 1. januar 2015. NAV er først ute med etteroppgjør for uføretrygd, mens Statens pensjonskasse starter etteroppgjøret 17. oktober.

Når skatteligningen foreligger skal Statens pensjonskasse (SPK) gjennomføre et etteroppgjør for å sikre at uførepensjonen fra oss er beregnet ut fra inntekten du faktisk hadde samtidig med pensjonen. 

Hvordan foregår etteroppgjøret?

I etteroppgjøret sammenligner vi pensjonsgivende inntekt for året (oppgitt fra Skatteetaten), med inntekten vi har brukt for å beregne pensjonen din. Vi gjør dette for å undersøke om du har fått utbetalt for mye eller for lite uførepensjon. Har du det, foretar vi et etteroppgjør.

Når gjennomføres etteroppgjøret for inntektsåret 2015?

NAV starter etteroppgjør for de som mottar uføretrygd fra 3. oktober. SPK starter etteroppgjør for de som mottar uførepensjon fra oss fra 17. oktober. Hvis du har hatt uførepensjon fra SPK i 2015 og du har hatt - eller meldt at du skal ha - inntekt ved siden av uførepensjonen, vil du i løpet av høsten få brev eller e-post fra oss med informasjon om etteroppgjøret. Vi kan dessverre ikke informere om resultatet før du har fått brev eller e-post fra oss. Etteroppgjøret vil pågå utover høsten og skal være ferdig innen 31. desember 2016.