Forslag til samordnings­regelverk sendt på høring

Hvordan skal offentlig tjenestepensjon samordnes med pensjon fra folketrygden for de som er født i 1954 eller senere? Regjeringen har nå lagt fram et forslag til samordningsregelverk for disse gruppene.

- Dette er et viktig steg i arbeidet med å fullføre pensjonsreformen, sier administrerende direktør Finn Melbø i Statens pensjonskasse.

Han understreker at dette er et forslag som nå skal på høring, og at det derfor ikke er mulig i dag å si hva som blir det endelige regelverket.

Ny offentlig tjenestepensjon

Samordningsregelverket som nå er sendt på høring, bygger på dagens tjenestepensjonsordning i offentlig sektor. Regjeringen arbeidet med et forslag til en helt ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor, samt overgangsordninger. En rapport fra en ekspertgruppe ble lagt fram før jul i 2015.

I en pressemelding varsler arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie at hun nå vil ta opp dialogen med partene i arbeidslivet i denne saken.

- Jeg har varslet partene om at jeg i løpet av høsten vil ta initiativ til en avsluttende prosess hvor målet er å komme frem til en løsning om ny offentlig tjenestepensjon. Det er opp til partene om vi kommer i gang igjen nå, men vi mener at vi ikke kan vente lenger, sier Hauglie.

Hva betyr dette for deg?

Er du født i 1953 eller tidligere får endringene ingen betydning. Er du født i 1954 eller senere, vil du omfattes av de nye reglene som nå altså skal utarbeides.

Inntil nytt regelverk er på plass, kan ikke Statens pensjonskasse si noe mer konkret om effekten for den enkelte.