Slik søkjer du AFP

10. februar forsvann det gamle papirskjemaet for å søkje AFP frå SPK. No skal medlemen søkje AFP saman med arbeidsgivar i eit utvida pensjonsmeldingsskjema.

Skjema for å søkje AFP-skjema består som tidligare av to deler, ein del som inneheld informasjon frå arbeidstakar og ein som gjeld informasjon frå arbeidsgivar. Det nye er at arbeidsgivar loggar seg på Min virksomhet og fyller ut pensjonsmeldingsskjema saman med medlemen som søkjer om AFP.