Regel­endring for et lite antall uføre­pensjonister

Arbeids- og sosialdepartementet har justert reglene for to grupper uførepensjonister som ble overført fra gammelt regelverk til overgangsregelverk da uførereformen trådte i kraft fra 01.01.2015.

Departementet har lagt ut en nyhetssak på sine nettsider, som redegjør for hvem som er omfattet av regelendringene.

Alle blir varslet

Statens pensjonskasse jobber nå med å identifisere alle som er omfattet, og justere pensjonen til disse i tråd med de vedtatte endringene. Vi tar sikte på å fullføre dette arbeidet innen utgangen av 2017. Alle som er omfattet av endringen, vil få brev i posten når pensjonen er justert.