Ny offentlig tjeneste­pensjon til behandling i Stortinget

Regjeringen har lagt fram forslag til ny pensjonsordning for ansatte i offentlig sektor.

Ny pensjonsløsning i offentlig sektor

Lovforslaget fra regjeringen inneholder en rekke lovendringer, som til sammen utgjør en av de største endringer i offentlig tjenestepensjon noensinne:

  • Nye regler for opptjening og uttak av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning for personer født fra og med 1963. Opptjening etter de nye opptjeningsreglene, kalt påslagspensjon, skal skje fra 1. januar 2020. Påslagspensjon skal kunne tas ut fleksibelt mellom 62 og 75 år.
  • Nye regler for en ytelse som omtales som betinget tjenestepensjon for personer født fra og med 1963. Betinget tjenestepensjon skal være et tillegg til alderspensjonen for dem som ikke kvalifiserer for ny AFP.
  • Ulike tillegg for de første årskullene fra og med 1963 for å kompensere for uheldige konsekvenser av det nye regelverket.
  • Midlertidige regler for tidligpensjon for personer født fra og med 1963 som har særaldersgrense.
  • Regler for individuell garanti for årskullene 1959–1962.

En stortingsproposisjon ble i dag oversendt Stortinget for behandling. Den inneholder blant annet forslag til nye regler for opptjening og uttak av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordninger for personer født fra og med 1963.

- Nå kommer en ny viktig brikke i pensjonsreformen på plass, nemlig pensjonen til ansatte i offentlig sektor. En ny pensjonsordning var helt nødvendig for å sikre offentlige ansatte et godt pensjonsnivå framover når vi lever lenger. Med disse endringene vil det lønne seg for offentlig ansatte å stå lenger i jobb og det vil bli lettere å bytte jobb fra offentlig til privat sektor uten å tape pensjon, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding i forbindelse med lovproposisjonen.

Hva skjer nå?

Det nye lovforslaget bygger på avtalen som ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet i mars 2018. Etter en omfattende høringsrunde sender nå regjeringen det endelige lovforslaget over til Stortinget for behandling. Etter planen vil Stortinget endelig vedta nye pensjonsregler for offentlig ansatte før sommeren.

Hva gjør SPK?

- SPK er veldig godt fornøyd med at forslaget til ny reform nå har kommet. Vi er allerede godt i gang med å forberede endringene i våre systemer. Vi er selvsagt svært opptatte av at medlemmene våre får kunnskap om sin fremtidige pensjon, men det vil ta noe tid før vi kan tilby en fullverdig pensjonskalkulator på våre nettsider. I påvente av denne jobber vi nå med å utvikle en midlertidig pensjonskalkulator som vil kreve noe manuell utfylling for å få en pensjonsprognose. Denne vil bli tilgjengelig på spk.no i løpet av mai, sier Finn Melbø, administrerende direktør i SPK.

Inntil videre kan du se noen eksempler på hvordan de nye reglene vil slå ut for enkelte årskull: Henrik (født 1963), Anna (1973), Kaja (1983) og Mikkel (1993).