Nye pensjons­regler vedtatt i Stortinget

Offentlig ansatte født i 1963 eller senere har fått nye regler for opptjening og uttak av alderspensjon.

Se hva du kan få i pensjon!

SPKs nye pensjonskalkulator gir deg muligheten til å se hvordan reglene vil slå ut for din fremtidige pensjon.

Du må selv legge inn noe informasjon for å beregne hva du kan forvente deg å få i pensjon.

Kalkulatoren gir deg et anslag på hva du vil kunne få i årlig alderspensjon fra folketrygden og SPK ved ulik pensjonsalder.

De nye pensjonsreglene som ble vedtatt av Stortinget i juni 2019, innebærer en rekke lovendringer. Til sammen utgjør de en av de største endringer i offentlig tjenestepensjon noensinne:

  • Nye regler for opptjening og uttak av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning for personer født i 1963 eller senere. Opptjening etter de nye opptjeningsreglene, kalt påslagspensjon, skal skje fra 1. januar 2020. Påslagspensjon skal kunne tas ut fleksibelt mellom 62 og 75 år.
  • Nye regler for en ytelse som omtales som betinget tjenestepensjon for personer født fra og med 1963. Betinget tjenestepensjon skal være et tillegg til alderspensjonen for dem som ikke kvalifiserer for ny AFP.
  • Ulike tillegg for de første årskullene fra og med 1963 for å kompensere for uheldige konsekvenser av det nye regelverket.
  • Midlertidige regler for tidligpensjon for personer født fra og med 1963 som har særaldersgrense.
  • Regler for individuell garanti for årskullene 1959–1962.

De nye pensjonsreglene, som nå er vedtatt, bygger på avtalen som ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet i mars 2018.