Født i 1963 eller senere?

Se hva du kan få i pensjon!

Et helt nytt pensjonsregelverk nå vedtatt i Stortinget. Reglene gjelder for deg som er født i 1963 eller senere, og de trer i kraft fra 1.1.2020. Vår nye pensjonskalkulator gir deg muligheten til å se hvordan reglene vil slå ut for din fremtidige pensjon.

Pensjonskalkulatoren har foreløpig begrenset funksjonalitet. Du må selv legge inn noe informasjon for å beregne hva du kan forvente deg å få i pensjon. Beløpet du får oppgitt er et anslag på hva din årlige pensjon totalt kan bli, både fra NAV og SPK.

Ny offentlig tjenestepensjon

  • Hovedpunktene i det nye regelverket er at det skal lønne seg å jobbe lenger.
  • Det skal også bli lettere å veksle mellom offentlig og privat sektor uten å tape pensjon.
  • Den største praktiske forskjellen er hvordan alderspensjonen tjenes opp. I dag beregner vi tjenestepensjonen din som en prosent av sluttlønnen. Fra 1.1.2020 vil du vil tjene opp en pensjonsbeholdning som beregnes i prosent av lønnen din hvert år.
  • Ny offentlig tjenestepensjon på 1-2-3

Du kan deretter simulere hva pensjonen din blir ut fra når du selv ønsker å gå av med pensjon. Beløpet du får oppgitt er din samlede årlige pensjon, resten av livet. Kalkulatoren tar selvsagt med seg både det du allerede har opptjent i dagens tjenestepensjonsordning, og det du tjener opp når nye regler trer i kraft fra 1.1.2020.

Dette må du legge inn selv

Logg deg inn på «Min side» på spk.no eller «Din pensjon» på nav.no for å hente ut de opplysningene du trenger. Kalkulatoren har veiledningstekster som hjelper deg både underveis i utfyllingen og lenker deg til påloggingen på «Min side» og «Din pensjon».

Født før 1963?

Da kan du beregne din pensjon med pensjonskalkulatoren som ligger på «Min side» på spk.no (krever innlogging).