Mindre skatt i desember

Året 2020 går mot slutten, men før den tid så skal det feires jul og gjennomføres utbetaling av ytelser i desember. Og her er det endelig noe positivt å melde, om ikke akkurat nyheter da.

imagept0fkp.png

For desember er en litt annerledes måned enn de andre. Alderspensjonen, AFP og etterlattepensjonen for desember utbetales uten skattetrekk. Uførepensjonen for desember skattlegges halvparten av det vanlige.

Utbetalingen fra NAV er den 11. desember. Det er NAV som utbetaler AFP, alderspensjon, etterlattepensjon og uførepensjon på vegne av oss. De sørger også for korrekt skattetrekk.

Les mer om skatt og pensjon på NAVs nettsider:
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/utbetalingsdatoer-og-skattetrekk-i-juni-og-desember