Nå kan du søke om inntil 2,3 millionar i bustadlån

I forbindelse med lønnsoppgjeret i staten, er bustadslånet for medlemmer i SPK økt frå 2 millionar til 2,3 millionar kroner.

Et par ser på et boligprospekt. Illustrasjonsbilde for boliglånsordningen i SPK

Medlemmer i Statens pensjonskasse kan no søke om inntil 2,3 millionar kroner i bustadlån. Den økte låneramma er eit resultat av lønnsoppgjeret i staten, som ble fullført etter mekling natt til torsdag denne uka.

Hovudtariffavtalen gjeld frå 16. september 2020. Det betyr at utviding av låneramma hos oss gjeld umiddelbart.

For øvrig gjeld dei samme vilkåra som tidlegare for å søke bustadlån i SPK. Hvis de er to medlemmer i husstanden, kan begge søke inntil 2,3 millionar kroner i bustadlån – altså til sammen 4,6 millionar kroner.

Nominell rente på bustadlån i SPK med månedlege forfall er nå 1,292 prosent.

Les meir om bustadlånsordninga.