For medlemmer født 1963 eller senere

Pensjonskalkulator i ny drakt

Pensjonskalkulatoren for ny offentlig tjenestepensjon for medlemmer født i 1963 og senere ble lansert i en enkel versjon på «Min side» på SPK.no rett før sommeren. Nå har vi oppdatert designet og brukeropplevelsen. Vi henter inn tall fra NAV og fra våre egne databaser automatisk, slik at du ikke trenger å fylle inn noe for å se en prognose på akkurat din pensjon.

Kalkulatoren for medlemmer født i 1963 og senere, som ble lanserte før sommeren, var en forenklet versjon som tidligere har ligget på våre åpne nettsider. Den krevde at du som medlem hentet inn all informasjon selv og la dette inn manuelt. Vi har nå kommet et godt stykke videre!

Vi har koblet oss opp mot NAV samt våre egne databaser slik at det er ikke lengre er behov for å be deg som medlem fylle ut noe som helst, med mindre du ser noe du vil endre på. Etter at du godkjenner forutsetningene for bruk av kalkulatoren, som det at vi henter inn data, så viser vi deg en prognose på din pensjon direkte. Og fordi vi henter inn ekte data, så må vi beskytte informasjonen. Det er grunnen til at vi har flyttet kalkulatoren bak en sikker innlogging.

Nytt design

Vi arbeider med ny design for hele vårt nettsted for tiden, og håper å ha noe fint å vise frem i løpet av noen måneder. Pensjonskalkulatoren har vi derimot forskuttert litt og den er nå lansert i ny drakt med helt nye SPK-farger i tråd med vår nye visuelle profil. Det nye designet har god lesbarhet og vi har fokusert spesielt på at det skal fungere godt på mobiltelefon og andre mindre skjermer.

Et bilde av pensjonskalkulatoren fra SPK

Tallene vist over er kun eksempeltall på hvordan en utregning kan se ut.

Vi lar medlemmene vise vei

Når vi intervjuer våre medlemmer om hva de ønsker å finne ut av, så er svaret stort sett at «de bare vil vite hva de får i pensjon». Vi håper og tror at med denne endringen i kalkulatoren så får medlemmer født i 1963 og senere umiddelbart svar på dette, på samme måte som de tidligere aldersgruppene har fått før.

I denne nye versjonen av kalkulatoren for årskullene født i 1963 eller senere så skal det også være enklere å justere uttakstidspunktet hvis du ønsker å stå lenger i jobb eller pensjonere deg tidligere.

Klikk her for å prøve pensjonskalkulatoren

Beregningen som foretas er uforpliktende. Merk at eventuell opptjening fra private tjenestepensjonsordninger og egen privat sparing ikke blir tatt med i beregningen.