Trygdeoppgjeret blir utsett til høsten

Regjeringa har vedteke at trygdeoppgjeret for 2020 blir utsett på grunn av koronasituasjonen. Dette får ingen konsekvensar for storleiken på pensjonen til deg som er medlem hos oss. Regulering av grunnbeløpet vil gjelde som vanlig fra mai, men selve oppgjeret blir utsett til høsten.

Det årlege trygdeoppgjeret regulerer grunnbeløpet (G) og pensjonene i folketrygda. Normalt gjennomføres denne G-reguleringen i mai. I år utsettes trygdeoppgjøret til høsten på grunn av koronasituasjonen og utsettelsen av lønnsoppgjøret. 
 
- Regjeringen har kommet til at årets trygdeoppgjør bør utsettes til høsten, slik at det blir gjennomført etter lønnsoppgjeret i frontfaget som vanleg. Oppgjerdet gjeld likevel fortsatt være 1. mai, slik at utsettinga ikkje får betyding for den enkelte sin årlege utbetaling av alderspensjon for 2020, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i ei pressemelding frå Regjeringa. 

Trygdeoppgjeret skal etter gjeldande regler bygge på regjeringas tal på årleg lønnsvekst, som normalt fastsettast etter resultatet av lønnsoppgjeret i frontfaget.