Utvidet funksjonalitet i pensjonskalkulatoren

En rekke nye funksjoner gjør pensjonskalkulatoren på «Min side» enda bedre og nå kan den beregne alderspensjon for de fleste av våre medlemmer. Er du født i 1963 eller senere er kalkulatoren noe forenklet.

Den siste tiden har mange nye funksjoner kommet til vår pensjonskalkulator:

  • For medlemmer født i 1962 eller tidligere gir kalkulatoren nå mulighet for å beregne en prognose for fremtidig pensjon også for de som allerede har tatt ut pensjon fra folketrygden (NAV)
  • For medlemmer født i 1963 eller senere er kalkulatoren nå flyttet inn bak innlogging på «Min side». Kalkulatoren beregner ut ifra den nye offentlige tjenestepensjonen.
  • Fordi kalkulatoren på «Min side» er sikret bak en innlogging har vi nå muligheten til automatisk å legge inn tallene fra SPK og NAV for deg.

 

Illustrasjon av utregning i pensjonskalkulatorenIllustrasjon av beregning gjort av pensjonskalkulatoren.

Beregner din fremtidige pensjon

Kalkulatorene tilpasser seg automatisk til den som logger seg inn, og tar hensyn til reglene som gjelder for ditt årskull.

Når vi beregner pensjonen din, tar vi utgangspunkt i pensjonsopptjeningen du har hittil, både hos oss og hos NAV, og vi inkluderer i beregningen også din fremtidige opptjening.

Kalkulatoren gir i tillegg en oversikt over hvor mye av pensjonen som kommer som alderspensjon fra folketrygden, avtalefestet pensjon (AFP) og alderspensjon fra oss.

  • For medlemmer født i 1962 eller tidligere er det også mulig å beregne pensjonen selv om du ønsker å kombinere jobb og pensjon.
  • Medlemmer som er født i 1963 eller senere har fra og med 2020 begynt å tjene opp pensjon i en helt ny pensjonsordning. Kalkulatoren for disse medlemmene er derfor noe forenklet.

Beregningen som foretas er uforpliktende. Merk at eventuell opptjening fra private tjenestepensjonsordninger og egen privat sparing ikke blir tatt med i beregningen.

Logg inn på «Min side» og se hva du kan få i pensjon - klikk her.