Vi ønsker Tomas Berg velkommen som ny administrerende direktør

Tomas Berg er administrerende direktør hos oss fra 1. mai. Frem til nå har Berg vært ekspedisjonssjef for pensjonsavdelingen i Arbeids- og sosialdepartementet. Han har lang faglig- og ledelsesmessig erfaring fra departementet siden 1988. Tomas Berg er 59 år og utdannet cand. jur. fra Universitetet i Oslo.

Tomas Berg. Foto: ASD

Tomas Berg, administrerende direktør i SPK. Foto: Arbeids- og sosialdepartementet.

– Jeg ser frem til å begynne som direktør i SPK og overta ledelsen i en veldrevet og effektiv organisasjon med god måloppnåelse. Ikke minst gleder jeg meg til å bli kjent med nye og dyktige kolleger, sier Tomas Berg.

Stillingen som direktør i SPK har en åremålsperiode på 6 år. Tomas Berg erstatter Finn Melbø, som blir pensjonist etter 12 år som direktør og leder for SPK.

SPK er den største leverandøren av offentlig tjenestepensjon i Norge og forvalter pensjonsrettigheter på 551 milliarder kroner for 1 415 virksomheter og 1 million statsansatte. SPK bidrar også med faglig ekspertise til Arbeids- og sosialdepartementets politikkutforming på pensjonsområdet.