Datatilsynet ilegger SPK 1 million kroner i overtredelsesgebyr

Vi gjennomgår nå Datatilsynets konklusjon og vurderer om vi skal klage på vedtaket eller akseptere gebyret.

Ønsker å gjøre det lettere for uførepensjonister

For personer som mottar uførepensjon, skal Statens pensjonskasse beregne om de har mottatt riktig beløp ut fra eventuell arbeidsinntekt ved siden av. Har den uføre mottatt for mye eller lite i pensjon får de et etteroppgjør, enten i form av en etterbetaling eller et krav om tilbakebetaling.

For uførepensjonistene, som har dokumentasjonsplikt, kan det være vanskelig å vite hvilke inntekter som skal inngå i etteroppgjøret. Vi ønsker å gjøre det enklere for dem. Derfor henter vi informasjonen direkte fra Skatteetaten, som allerede har de opplysningene vi trenger.

I 2019 oppdaget vi selv, og varslet Datatilsynet om, at vi hadde mottatt og oppbevart mer inntektsopplysninger enn vi trengte for om lag 24 000 medlemmer for årene 2016, 2017 og 2018. Overskuddsinformasjonen vi oppbevarte var inntektsopplysninger som ikke skulle inngå i etteroppgjøret, som eksempelvis bil- og reisegodtgjørelse.

Ingen informasjon er på avveie

Vi tar datasikkerhet og personvern på største alvor. Vi erkjenner at vi gjorde en feil, og at vi burde oppdaget feilen tidligere enn det vi gjorde. Det er viktig å presisere at inntektsopplysningene har vært godt sikret i våre systemer, informasjonen har ikke kommet på avveie og er ikke brukt til noe. Opplysningene ble slettet fra våre systemer i 2019. I dag mottar og lagrer vi kun de inntektsopplysningene vi trenger.

Datatilsynet har 24.november 2021 kommet frem til at de ilegger oss et overtredelsesgebyr på 1 million kroner for feilen vi varslet dem om høsten 2019. SPK har mulighet til å klage innen 3 uker.

Vi gjennomgår nå Datatilsynets konklusjon og vurderer om vi skal klage på vedtaket eller akseptere gebyret.