Fra 1. august blir lærlinger og lærekandidater i staten medlemmer i Statens pensjonskasse

Tidligere har lærlinger eller lærekandidater ikke hatt rett til medlemskap, og dermed ikke fått pensjonsopptjening eller hatt yrkesskadeforsikring gjennom oss. Dette er nå endret.

Lærlinger og lærekandidater blir fra og med 1. august medlemmer hos oss og får alle rettigheter og goder på lik linje med alle andre medlemmer. Medlemskapet omfatter den delen av stillingen som er lønnet.

Er du lærling?

Er du arbeidsgiver?