Mindre skatt i desember

Året 2021 går mot slutten, men før den tid skal vi gjennomføre utbetaling av ytingar i desember. Ein gledeleg nyheit er at mange vil få utbetalt sine ytingar med lågare skatt.

imagept0fkp.png

Desember er en litt annleis månad enn dei andre. Alderspensjon, AFP og etterlattepensjon for desember utbetalast utan skattetrekk. Uførepensjonen for desember skattast halvparten av det vanlege.

Utbetalinga fra NAV skjer den 10. desember. Det er NAV som utbetalar AFP, alderspensjon, etterlattepensjon og uførepensjon på vegne av oss. Dei sørger også for korrekt skattetrekk.

Les meir om skatt og pensjon på NAV sine nettsider:
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/utbetalingsdatoer-og-skattetrekk-i-juni-og-desember