Økt minstepensjon fra folketrygden for enslige pensjonister

Regjeringen har vedtatt å øke satsen for minstepensjon fra folketrygden for enslige pensjonister. Noen av de som har alderspensjon fra en offentlig tjenestepensjonsordning, kan risikere å ikke få økt samlet utbetaling.

Minstepensjonen for enslige i folketrygden vil øke med 4 000 kroner i året med virkning fra 1. mai 2020 og med ytterligere 5 000 kroner fra 1. juli 2021. Økningen i minstepensjonen skal samordnes med utbetalinger fra offentlig tjenestepensjon.

Ikke alle får økt pensjon

De aller fleste vil få en økt samlet utbetaling i alderspensjon fra oss og folketrygden. Det er de som er enslige alderspensjonister med minstepensjon fra folketrygden og som har full opptjening hos oss, som kan oppleve å ikke få økt samlet utbetaling.

Det er fordi samordningsfradragene i tjenestepensjonen vil øke om lag like mye som utbetalingen fra folketrygden, slik at den samlede utbetalingen fra folketrygden og SPK ikke blir høyere enn tidligere.

Du får beskjed fra oss om hva endringene betyr for deg  

Vi har fått oversikt fra NAV over hvilke av våre medlemmer som er omfattet av endringen. Er du en av de som påvirkes, vil du få et brev fra oss som sier hva det betyr for deg.