ALDERSPENSJON

Nå får mange nordmenn tjenestepensjon uten å søke

Den gode nyheten gjelder deg som er tidligere medlem i Statens pensjonskasse. Har du jobbet i minst tre år for en arbeidsgiver tilknyttet SPK, utbetaler vi alderspensjon automatisk ved pensjonsalder uten at du trenger å gjøre noe.

Vi sjekker og utbetaler pensjonen du har rett til

Fram til nå har du selv vært nødt til å søke om å få utbetalt pensjon fra oss. Tidligere fikk alle som kunne ha rett til offentlig tjenestepensjon fra oss, informasjon tre måneder før pensjoneringstidspunktet med beskjed om å søke. Ny arbeidsgiver kjenner ikke til hvilke pensjonsrettigheter ansatte har fra tidligere arbeidsforhold og kan heller ikke informere. Derfor har enkelte pensjonister dessverre gått glipp av pensjonsutbetalinger fordi de ikke har søkt eller har søkt for sent.

Vi skal gjøre pensjon enklere

Vi jobber hele tiden med å gjøre det enklere å være medlem hos oss. Da vi så at det var lite brukervennlig å be folk om å søke om en pensjon vi allerede vet de har rett til, utviklet vi en løsning for automatisk utbetaling av alderspensjon. Det sikrer rettighetene til medlemmer som har byttet jobb, men som kan ha rett til offentlig tjenestepensjon. Nå får du pensjonen din uten at du trenger å gjøre noe som helst.

Hvis du har jobbet hos en arbeidsgiver med pensjonsordning i SPK, sjekker vi om du har rett til pensjon fra oss eller en annen offentlig tjenestepensjonsordning. Når du nærmer deg pensjonsalder, får du en melding fra oss om at du kan ha en pensjonsrettighet. Hvis du ikke har minst tre års opptjening, som er kravet for å få pensjon, får du beskjed om det. Har du rett til pensjon, utbetaler vi den automatisk når du blir pensjonist. Du får et vedtaksbrev fra oss med detaljer om hva du får og når beløpet kommer på konto.

Den nye ordningen gjelder fra og med november 2021. Hvis du har fått brev før dette tidspunktet med beskjed om å søke alderspensjon, må du gjøre det som står i brevet. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Les mer om pensjonsrettigheter for tidligere medlemmer.