Årsrapport 2019

2019 har vært et meget godt år for SPK både på daglig drift og gjennomføring av reformer. Samtidig som pensjonsprogrammet Pro 25 er i henhold til plan, leverer vi rekordhøy kvalitet på pensjonsutbetalinger. Enn så lenge har vi også opprettholdt effektiv drift i en tid med reformer.