Kapittel 3.3

Redegjørelse om produkt- og tjenesteområdene våre

I en forvaltingsbedrift er det ikke bunnlinjen som forteller hvilke verdier vi skaper i løpet av et år. For å vise verdien av arbeidet vårt, må vi fortelle hvilke vi oppnår – både samlet som organisasjon og innenfor hvert produkt- og tjenesteområde.

I dette kapittelet finner du fire delkapitler. Tre av delkapitlene handler om hovedproduktene våre – pensjon, personskadeforsikring og lån. Det fjerde er et samlekapittel som forteller om spesielle aktiviteter og tiltak.

Fra linje til prosess

SPK er en linjeorganisasjon. Men svært mange av leveransane våre er avhengige av prosesser som går på tvers av de obligatoriske skillelinjene. Du vil se at redegjøringene for pensjon, personskade og lån omfatter innsats fra flere forretnings- og støtteområder.

Slik er kapittel 3.3 delt inn: