Årsrapport 2020

2020 har vært et godt år for Statens pensjonskasse – på tross av pandemi og en helt ny arbeidssituasjon. Vi hadde stabil og effektiv drift med høy kvalitet, og vi leverte godt på målene og resultatkravene fra departementet. Samtidig gikk reformarbeidet og utviklingsoppgavene som planlagt.