Årsrapport 2014

I 2014 greide vi det igjen. Vi gjennomførde eit stort reformarbeid, samtidig som den daglege drifta gjekk som den skulle. Samla sett har ressursbruken vore på omtrent same nivå som i 2013 - sjølv om volumet av tenestene våre har auka.