Kapittel 2:

Introduksjon til verksemda og hovedtall

Statens pensjonskasse i tall:
Kunder og medlemmer    2014 2013 2012
Kunder i pensjonsordningen*  Antall  1 472 1 471 1 487
Medlemmer Antall  1 040 000 1 022 000  1 005 000 
Yrkesaktive medlemmer  Antall  298 000  294 000  291 000 
Delvis yrkesaktive og delvis pensjonister  Antall  16 000  16 000  17 000 
Pensjonister Antall  257 000  246 000  236 000 
Personer med rettighet fra tidligere arbeidsforhold**  Antall  469 000  466 000  461 000 

Tjenestepensjon

       
Opptjente pensjonsrettigheter  Mill. kroner  499 000  432 000  422 000 
Pensjonspremie Mill. kroner  15 500  14 400  12 800 
Utbetalte pensjoner  Mill. kroner  24 000  22 800  21 800 

Lån

       
Utlånsportefølje  Mill. kroner  97 200  84 000  58 000
Søknader om boliglån  Antall  20 000  32 000  30 000 
Lånekunder  Antall  84 500  75 000  58 000

Personskadeforsikring

       
Premieinntekter  Mill. kroner  261 240 240
Utbetalte erstatninger gruppeliv og yrkesskade  Mill. kroner  264 249 232

Kapitalforvaltning

       
Fondsmidler i Apotekordningen  Mill. kroner  7 300 6 560 5 800
Årlig avkastning på fondsmidlene i Apotekordningen  Prosent 6,6 7,5 6,8

Interne nøkkeltall

       
Årsverk Antall  377 384 386
Driftskostnader***  Mill. kroner  549 602 562
Lønnsandel av driftskostnader  Prosent 40 44 44
Lønn og sosiale kostnader per årsverk***  Kroner  641 000 710 000 662 000

Alle nøkkeltall inkluderer alle ordningene SPK forvalter. Tallene for 2013 og 2012 er justert i forhold til dette.

* Antallet kunder for de siste tre år er justert da metoden for telling nå er basert på organisasjonsnummer. (Unntak: Ordningen for apotek telles som en kunde.)
** Arbeider ikke lenger i virksomhet knyttet til SPK, men har pensjonsrettigheter hos SPK (oppsatt rett).
*** Planendring pensjon gir en betydelig reduksjon i pensjonskostnaden.

Last ned hele kapittel 2