Årsrapport 2015

Forberedelser til ny offentlig tjenestepensjon er et sentralt tema i denne rapporten. Vi skriver også om innføringen av nytt uføreregelverk, endringer i lånemarkedet og andre hendelser som preget oss i 2015. Den daglige driften gikk som den skulle, og vi utnyttet ressursene våre godt.

Innhold