Årsrapport 2016

Kostnadseffektivitet er et sentralt tema i denne rapporten. Vi skriver mye om hvordan vi kan utnytte teknologien på best mulig måte. Vi forteller også om det første etteroppgjøret for uføre, og om andre sentrale hendelser. Den daglige driften gikk som den skulle.