Årsrapport 2017

Statens pensjonskasse fylte 100 år i 2017. Jubileumsåret bar preg av at vi står foran reformer som kommer til å endre vårt hovedprodukt; alderspensjon. Forberedelser til reformene preger også denne rapporten. Vi forteller også om en solid produktivitetsvekst og en daglig drift som gikk slik den skulle.