Kapittel 3.3

Redegjørelse for våre produkter og tjeneste­områder

I en forvaltningsbedrift er det ikke bunnlinjen som forteller hvilke verdier vi skaper i løpet av et år. For å vise verdien av arbeidet vårt, må vi fortelle hva vi oppnår – både samlet som organisasjon og innenfor hvert produkt- og tjenesteområde.

I dette kapittelet finner du fire delkapitler. Tre av delkapitlene handler om hovedproduktene våre – pensjon, personskadeforsikring og lån. Det fjerde er et samlekapittel som forteller om spesielle aktiviteter og tiltak.

Fra linje til prosess

SPK er en linjeorganisasjon. Men svært mange av leveransene våre er avhengige av prosesser som går på tvers av de obligatoriske skillelinjene.

Tidligere har vi valgt å la rapporteringen følge linjestrukturen. I denne rapporten har vi valgt prosessdimensjonen. Du vil se at redegjørelsene for pensjon, personskade og lån omfatter innsats fra flere forretnings- og støtteområder.

Slik er kapittel 3.4 delt inn: