HR-området

HR-området har ansvaret for å ta vare på, og vidareutvikle, dei menneskelege ressursane i Statens pensjonskasse.

Det betyr mellom anna at dei har

  • eit overordna ansvar for å forankre strategiar og gjennomføre tiltak innanfor medarbeidarutvikling, leiarutvikling og organisasjonsutvikling
  • ansvar for at SPK til einkvar tid har den riktige kompetansen for å levere på samfunnsoppdraget vårt

Området vert leidd av direktør Anne Solvang Hoff og har fem medarbeidarar.

Anne Solvang HoffAnne Solvang Hoff, direktør for HR-området

Cand. mag. frå Universitetet i Oslo. Anne Solvang Hoff har erfaring frå HR og organisasjonsutvikling i Alcatel-konsernet, og ho var studiesjef for MBA-studiet på Oslo handelshøyskole - før ho gjekk over som programdirektør for Master of Management-studiet ved Handelshøyskolen BI (1994 – 2001). Frå 2001 var ho seniorrådgjevar med ansvar for leiar- og kompetanseutvikling i Forsvarsbygg. Ho kom til Statens pensjonskasse i 2007.