Kapital­forvaltnings­området

Dette forretningsområdet forvaltar dei midla som Statens pensjonskasse er sett til å forvalte.

I dag inneber det i hovudsak fondet til Pensjonsordningen for apotekvirksomhet, som er på ca. 10 milliardar kroner.

Området vert leidd av direktør Kari Lund og har seks medarbeidarar.

Einingane i kapitalforvaltningsområdet:

  • Kapitalforvaltningsavdelinga
  • Analyse- og rapporteringsavdelinga

Kari LundKari Lund, direktør for verksemds­styring og kapital­forvaltning

Siviløkonom frå Norges Handelshøyskole, med etterutdanning innan finans, strategi og leiing. Kari Lund har variert erfaring innan økonomi, finans, marknadsutvikling og forretningsutvikling frå DnB. I 2001 vart ho viseadministrerande direktør og leiar for Privatdistribusjon i Storebrand Bank, og deretter prosjektdirektør Strategi i Storebrand ASA - før ho kom til oss som økonomidirektør i 2005. Styreverv innan privat og offentleg sektor.