Kunde- og marknads­området

Er ansiktet vårt mot omverda og har ansvaret for å ta hand om kundane og medlemmene våre. Vi er òg ansvarlege for å formidle informasjon om mellom anna regelverksendringar og status for pensjonsreforma.

Hovudoppgåver er å

 • vere ansvarleg for arbeidsgjevarane
 • svare på førespurnader frå medlemmer, arbeidsgjevarar og NAV
 • ha ansvar for at grunnlagsdata er korrekte
 • ha ansvar for bustadlånordninga vår
 • helde kurs og foredrag for kundar og medlemmer – og for andre som ønskjer informasjon frå oss
 • utforme marknadsstrategiar, utvikle og gjennomføre marknadsføringstiltak
 • sørge for at våre kundar får nødvendig og relevant informasjon gjennom dei riktige kanalane
 • ha ansvar for fagleg utvikling av kompetanse innanfor kollektiv pensjon i både privat og offentleg sektor

Området vert leidd av direktør Lise Løwe, og har 100 medarbeidarar fordelte på sju seksjonar. 

Seksjonane i kunde- og marknadsområdet:

 • Seksjon bedrift og marked
 • Seksjon kundesenter
 • Seksjon lån
 • Seksjon dataforvaltning
 • Seksjon utvikling og drift
 • Seksjon forretningsstyring
 • Seksjon fag bedriftspensjon

Lise LøweLise Løwe, direktør for kunde- og marknadsområdet

Diplomøkonom frå BI. I perioden 1981-1999 jobba Lise Løwe i Postbanken, der ho hadde ulike funksjonar – før ho vart avdelingssjef for Elektronisk Betalingsformidling. I perioden 1999-2003 var ho rådgjevar og avdelingsleiar i Cap Gemini Ernst & Young, med ansvar for kunde- og marknadsstrategiar (CRM). Ho kom til Statens pensjonskasse som direktør for pensjonsområdet i 2004.