Eldorado for "digitaliseringsjegere"

Statens pensjonskasse er ikke Apple eller Microsoft. Ikke Facebook heller. Men vi opererer på det samme nettet. Vi har de samme kundene, og de forventer at vi følger med i timen. Det setter krav til betjeningsløsningene våre – og til oss som skal bygge dem.

Gode kundeopplevelser, slik vi ser det, er når folk får dekket behovene sine enkelt og greit – på ett sted. Vi ønsker selvfølgelig at det skal være like raskt for alle medlemmene våre å finne ut hva de får i pensjon, som det er å sammenligne hotellpriser i New York eller flypriser til Kuala Lumpur.

Der er vi ikke, og det skyldes hovedsakelig at regelverket for offentlig tjenestepensjon er i endring. Det er rett og slett ikke mulig for oss, akkurat nå, å lage kalkulatorer som gjør at alle medlemmene våre kan få regnet ut pensjonen sin. Men det er mulig å lage andre gode, digitale betjeningsløsninger. Det jobber vi mye med.

Digitalisert framtid

I SPK ser vi på betjening fra tre vinkler. Vi snakker om digital kundeopplevelse, digital samhandling og digital tjenesteproduksjon. SPK har kommet langt i digitalisering av tjenesteproduksjon og automatisering av arbeidsprosesser.

Det er et større potensial for digitalisering for å oppnå gode kundeopplevelse (betjeningsløsninger) enn i selve tjenesteproduksjonen. Det er også stort potensiale for økt digitalisering av samhandling mellom SPK og andre offentlige virksomheter.

Vi ser også at det ligger muligheter for økt brukertilgjengelighet, effektivisering og kvalitet ved å bruke statlige felleskomponenter mer.

Tverrfaglige team

I SPK er betjeningsløsninger – og alle andre IT-baserte løsninger – et fellesansvar. I prosjekt Perform (2008-2012) utviklet vi vår egen SPK- modell for smidig metodikk. Et viktig element i denne metodikken var tverrfaglige team, som bestod av representanter fra utviklersiden og forretningssiden. Senere har vi utvidet de tverrfaglige teamene til også å omfatte forvaltningssiden – altså de som har ansvar for forbedring, feilretting etc.

I 2017 utvidet vi de tverrfaglige teamene ytterligere. Nå er også driftssiden med. Det vil si de som har ansvaret for at systemene er oppe og står.

Rådgivere som ikke «bare snakker om det»

For å få til de beste løsningene, har vi personer hos oss som har til oppgave å være «sporhunder». Det vil si personer som jakter på digitaliseringsmuligheter. Og da mener vi reelle muligheter – ikke ønskeløsninger som er urealistiske å få til.

Det betyr at våre «digitaliseringssporhunder» må ha evnen til å tenke på tjenestebrukeren, utvikleren og den forretningsmessige nytteverdien.

Er du en av dem?