Jobbe med teknologi i SPK

Vi har et stort og dynamisk utviklings- og IT-miljø som samarbeider tett med forretning for å utvikle gode løsninger. Sammen løser vi et viktig samfunnsoppdrag; å bidra til økonomisk trygghet for over en million medlemmer og deres familier.

Arbeidsmøte medarbeidere ved tavle med lapper.png

Vi er ca. 120 medarbeidere som jobber med teknologi i SPK. Fagmiljøet er stort nok til at vi har interessante utfordringer og muligheter, samtidig som det er rom for å være med på å påvirke teknologivalg og hvordan vi jobber.

Smidig i tverrfaglige team

Vi er organisert i tverrfaglige autonome team som består av utviklere, designere og domeneeksperter fra forretningssiden. Teamene inngår i fire produktområder, og har fått stadig mer ansvar for hele livsløpet til applikasjonene våre.

Teamet er med på å detaljere overordnede behov, de skriver kode og tester før de selv produksjonssetter. Teamene følger sine løsninger og sin kodebase over tid, er samlokaliserte og selvorganiserte. De er ansvarlige for å følge opp at løsninger gir ønsket verdi, og vi er opptatt av å lære både når vi lykkes og mislykkes.

Vi har omtrent 150 applikasjoner basert på open source Java, Kotlin, JavaScript og React. Teamene benytter de verktøy, rammeverk og språk som best løser oppgavene. Alle får dermed muligheten til å sette seg inn i nye problemstillinger og ny teknologi.

Smidig står sterkt i vår organisasjon, og vi er opptatt av kontinuerlig forbedring og utvikling. Vi har kommet et godt stykke på vei med DevOps. Teamet produksjonssetter kode daglig, og vi passer i stor grad selv på løsningene i produksjon. Vi har også nylig igangsatt et arbeid for å etablere en mer kontinuerlig produktutvikling.

Vi utvikler egne kjernesystemer  

Vi har stor grad av egenutviklede kjernesystemer og jobber aktivt med automatisering og digitalisering – både innenfor pensjonering, forsikring, lån, fakturering og betjening av kunder og medlemmer. Den pågående pensjonsreformen gir store oppgaver innenfor IT og forretningsutvikling framover og innebærer store endringer i våre saksbehandlingssystemer, betjeningsløsninger og vår løsning for premieberegning.

Våre systemer er basert på open source Java, Kotling, Spring, JavaScript og React - og kjører i Docker swarm. Vi skriver for tiden ny brukerflate til vårt interne saksbehandlingssystem med JS/HTML5. Vi fokuserer på brukskvalitet og har utviklet et nytt designsystem.

Rom for faglig utvikling

Sterk teknisk kunnskap, vilje til å forbedre og forenkle kombinert med inngående kjennskap til SPKs forretning gjør at vi har et godt fagmiljø.

Vi har et bevisst forhold til kompetanseutvikling og kunnskapsdeling. Alle utviklere må lære seg domene. Nyansatte hospiterer i ulike team for å lære mer om vår arbeidsmetode, og gjennom «medsitt» hos kundesenter og saksbehandlere får man innsikt i brukerbehov. Utviklere innehar ofte andre roller eller tar større ansvar for enten et teknisk eller funksjonelt område av løsningene våre.  Eksempel på slike roller kan være team lead, teach lead, systemansvarlig etc. 

Mann peker og snakker ved tavle med lapper

Vi trenger stadig flere dyktige hoder

Har du sterk teknisk kompetanse? Er du like opptatt av å dele din kunnskap som du er av å holde deg faglig oppdatert? Er du en som tør å stille spørsmål, men også vil være med på å finne svarene? Da er du en av de som vi ser etter.  

Sjekk våre ledige stillinger