Møt våre ansatte

Alltid noe nytt å lære i SPK

SPK er full av spennende jobber og mennesker. Les om hvordan det er å jobbe med teknologi hos oss.

For Tofik Sahraoui var det muligheten for faglig utvikling som lokket ham til jobben som utvikler i SPK høsten 2019.

– Hvordan SPK har organisert utviklingsarbeidet sitt vekket min interesse for SPK som arbeidsgiver. Vi jobber smidig i tverrfaglige autonome team, hvor forretningsressurser er en del av teamet. Teamene organiserer seg selv og har ansvaret for både utvikling og drift av applikasjonene, forteller han.

Nå jobber Tofik med å videreutvikle betjeningsløsninger for nærmere én million nordmenn som har pensjonsrettigheter i Statens pensjonskasse. Nye pensjonsregler for alle offentlige ansatte født 1963 og senere skal omsettes til praktiske IT-løsninger og tjenester som gir god oversikt og informasjon om ulike pensjonsvalg.

Portrett av mann, Tofik Sahraoui

Her er det rom for utviklere å være problemløsere, og ikke bare kopierer eller løser oppgaver etter en oppskrift. 

Tofik Sahraoui, utvikler

Mye flinke folk å lære av

For å jobbe med IT i SPK må du like å jobbe med et komplekst domene, kunne se de store sammenhengene og gjøre selvstendige vurderinger.

– Teamet legger selv føringer for hvordan de skal løse oppgavene sine. Her er det rom for utviklere å være problemløsere, og ikke bare kopiere eller løse oppgaver etter en oppskrift, sier Tofik.

– Det som gjør det enda mer spennende å jobbe her, er at det er mye flinke folk å lære av. Kompetanseoverføring er viktig, og det legges vekt på at ansatte skal utvikle seg. En oppgave kan løses på mange måter. Da er det greit å ha folk rundt seg som du kan sparre med, og det er etablert flere ulike fora hvor vi kan diskutere faglige problemstillinger, forteller han.

Vil du jobbe hos oss?

Vi har stor grad av egenutviklede kjernesystemer og jobber aktivt med automatisering og digitalisering – både innenfor pensjonering, forsikring, lån, fakturering og ikke minst: betjening av kunder og medlemmer.

I de kommende årene skal vi også sørge for å implementere nytt pensjonsregelverk som innebærer store endringer i våre saksbehandlingssystemer, betjeningsløsninger og i vår løsning for premieberegning.

Er du interessert i å jobbe hos oss? Sjekk våre ledige stillinger