Møt våre ansatte

Prosjektlederen som rigger oss for framtiden

Øystein Rafoss startet som saksbehandler i Statens pensjonskasse (SPK) i 2008. Han fikk raskt oppgaver i et av de største prosjektene som SPK har gjennomført (Perform), og har siden jobbet i ulike prosjektroller.

Hva gjør du i SPK?

Jeg jobber i program- og prosjektutviklingsområdet. Vi koordinerer, planlegger og gjennomfører utviklingsprogrammer og prosjekter i Statens pensjonskasse. Jeg jobber derfor også som prosjektleder, som rådgiver for de ulike forretningsområdene i organisasjonen og med å videreutvikle SPKs prosjektmodell.  

Jeg bruker nå mesteparten av tiden min i Pro25, som er SPKs store utviklingsprogram som varer frem til 2025. Programmet består av flere prosjekter, involverer ca 150 medarbeidere og utvikler systemer og tjenester for å håndtere nye regelverk og ny offentlig tjenestepensjon. Jeg leder programkontoret og støtter prosjektledelsen og programledelsen med å skape de beste løsninger for våre brukere, innenfor de rammer vi har til rådighet.

Hva er det beste med jobben din?

Det beste med jobben er når vi lykkes med å skape løsninger som sluttbrukerne virkelig setter pris på. Det er også givende å bidra med å løse utfordringer eller problemer som andre eller meg selv møter.

Hva motiverer deg?

Det som motiverer meg mer og mer, er når vi alle jobber som et lag i samme retning! Vi er alle forskjellige indvidier med våre egne særegenheter og styrker. Når vi klarer å forene disse til å skape noe større sammen, gir det en god følelse!

Hva er det morsomste du har gjort på jobb? 

Jeg begynte å jobbe i SPK i 2008, og kom ganske fort inn SPKs store smidige prosjekt Perform. Siden da har jeg holdt meg i «utviklingsboblen» i SPK.

Noe av det morsomste har vært å være funksjonelt ansvarlig i scrum-team, jobbe langsiktig med automatisering av pensjoneringsprosessen, være med å lage nytt saksbehandlingssystem for gruppeliv og yrkesskade - og nå nylig være med på konseptutredning for en fellesløsning for alle ordningene som leverer offentlig tjenestepensjon.

Hva vil du si til de som lurer på hvordan det er å jobbe i SPK?

Jeg regner med at fleste vil tenke at de som jobber med pensjon er noen skikkelige tørrpinner, men det er absolutt ikke kjedelig å jobbe i SPK.

SPK er i større og større grad en kompetansebedrift. Jeg tror vår største styrke er at vi klarer å løse vårt samfunnsansvar ved å slå sammen våre forretningsprosesser med sofistikerte teknologiske løsninger, kombinert med god faglig kompetanse og analyse. Jeg tror mange vil bli overrasket over hvordan SPK jobber med kontinuerlig forbedring og utvikling.

Vi har lang erfaring med å jobbe smidig. I vår gjennomføringsmodell legger vi vekt på brukerinnsikt, kort vei fra beslutning til produksjon, og hyppige «lynleveranser» som gjør at funksjonalitet tas raskt  tas i bruk og videreutvikles i tett samarbeid med brukerne

SPK er også en stor nok organisasjon til at du har gode muligheter for å utvikle deg på flere nivå, men også liten nok til at du kan gjøre en forskjell!