Møt våre tilsette

Trives når det skjer mye

Som produkteier jobber Christina i skjæringspunktet mellom forretning og IT. Der trives hun godt!

Christina Grønhaug i kontorlandskapet portrett 1066x632.png

Da Christina Grønhaug begynte som saksbehandler hos oss i 2015, var hun nyutdannet bachelor i samfunnsøkonomi. Ved siden av jobben i SPK har Christina tatt en bachelorgrad i informatikk med fagene design, bruk og interaksjon. Nå er hun i gang med masterstudier. Christina motiveres av utfordringer og trives best når det er mye som skjer. Begge deler får hun i SPK.  

Hva gjør du i SPK?

Nå har jeg rollen som produkteier i arbeidet med å utvikle ny arbeidsflate for saksbehandling av pensjon.

Produkteier er en rolle i smidige utviklingsmetodikk.  Som produkteier har jeg ansvar for omfanget av hva som skal utvikle. Mye av jobben innebærer å utforme og prioritere brukerhistorier som beskriver hva vi skal levere, og bistå utviklerne når de har spørsmål. Vi har definert effektmål i samråd med forretningssiden, og jeg følger opp for at vi skal nå målene.   

Som produkteier er jeg et bindeledd mellom forretning og IT gjennom alle fasene i arbeidet; fra innsikt og behovskartlegging, til utforming, testing og til slutt innføring til sluttbrukerne. Jeg er veldig heldig som får jobbe så tett mot sluttbrukerne. Det er en stor fordel at jeg har god kjennskap til det vi utvikler. Som tidligere saksbehandler vet jeg hvor skoen trykker, og det er lett å adressere eventuelle utfordringer. 

Hva er det beste med jobben din?

Det beste med jobben min er at jeg får jobbe med ulike problemstillinger og utfordringer. Jeg liker at det stadig skjer noe nytt. Nytt regelverk, endringer i teknologi og politiske beslutninger påvirker det vi jobber med i SPK. Derfor må vi håndtere mange forskjellige utfordringer etter hvert som de kommer.

I løpet av de tre siste årene har jeg jobbet med tre ulike prosjekter i tillegg til å jobbe med systemforvaltning. Det er mange spennende oppgaver både i prosjekt og i forvaltning. I SPK jobber vi med forbedringer kontinuerlig for å bli mer effektive og gjøre brukerne mer fornøyde.

Hva motiverer deg?

Jeg elsker en utfordring, men motiveres også av fornøyde brukere! Å lage produkter som kommer til nytte og som brukeren, enten det er en saksbehandler eller en pensjonist, er fornøyd med er gøy. Til syvende og sist er det brukeren vi jobber for og som vi lager et godt produkt til.

Hva er det morsomste du gjør på jobb?

Jeg gjør mange morsomme ting på jobb, så det er vanskelig å velge bare én ting. Men jeg vil trekke fram det vi kaller «lekedager». Her inviterer vi brukerne inn i et testmiljø hvor de fritt kan utforske en applikasjon før den skal leveres. Er teksten lesbar? Hvordan oppfattes farger og kontrast? Er brukerne fornøyde - og ikke minst fungerer det? Alle slike ting tester vi intensivt med brukerne over 2-3 dager. Vi lærer mye og får vite om vi er på riktig vei med applikasjonen.

Hva vil du si til de som lurer på hvordan det er å jobbe i SPK?

Det er hyggelig å jobbe i SPK! Vi har et veldig godt arbeidsmiljø med mange gode og flinke mennesker. Videre så byr det på mange faglige utfordringer og det er stort rom for å kunne utvikle seg. Du vokser både faglig og som person.