Kapittel 11

Behandling av person­opplysninger for analyse- og statistikk­formål

SPK behandler personopplysninger om blant annet medlemmer, etterlatte, låntaker og skadelidte ved utarbeidelse av ulike typer analyser, rapporter og statistikker. Dette omfatter blant annet historiske analyser, analyser og prognoser om framtiden, statistikker, budsjettinnspill til statsbudsjettet og økonomiske rapporter. Statistikker som er utarbeidet brukes blant annet ved rapportering til departementet, i statsbudsjettet, i SPKs årsrapport og til arbeidsgivere. Videre behandles personopplysninger til sikkerhets- og kontrollrapporter og til intern ressurs- og bemanningsplanlegging.

Personopplysninger som behandles er blant annet opplysninger i tilknytning til de ulike ordningene SPK administrerer som pensjon, boliglån, personskade og gruppeliv. Videre behandles personopplysninger som telefonhenvendelser og pålogging på MinSide på www.spk.no. Det vises til personvernerklæringene for de ulike ordningene og behandlingene for nærmere detaljer om hvilke opplysninger som blir behandlet.

Særlige kategorier av personopplysninger som behandles er blant annet opplysninger om uførepensjon og skadeårsak for personskader i forsikringssaker.

All behandling av personopplysninger til analyse og statistikk vil så tidlig det er teknisk og praktisk mulig bli anonymisert.

Rettslig grunnlag for behandlingen er lov om Statens pensjonskasse § 45 b. femte ledd.