Kapittel 11

Behandling av person­opplysninger for analyse- og statistikk­formål

SPK behandler personopplysninger for statistikk- og analyseformål, blant annet for å gi budsjettinnspill og prognoser til departementet, for kundeadministrasjon og faktureringsformål, og for intern ressurs- og bemanningsplanlegging.

Rettslig grunnlag for denne behandlingen er personopplysningsloven § 8, som sier at personopplysninger kan behandles dersom det er nødvendig for statistiske formål. Behandling av sensitive personopplysninger for statistikk og analyseformål skjer med hjemmel i personopplysningsloven § 9.

Personopplysninger som behandles, er medlemmets fødselsnummer, navn og adresse, samt øvrige pensjonsdata knyttet til vedtak, avtaler og fakturaunderlag. Sensitive personopplysninger som behandles, er opplysninger om innvilgelse av uførepensjon og skadeårsak for personskader i forsikringssaker.