Kapittel 14

Arkivering

SPK bruker et offentlig godkjent arkivsystem.

Det registreres ulike typer personopplysninger i arkivsystemet, herunder opplysninger som navn, adresse og fødselsnummer. Journalføring og lagring av dokumenter skjer i tråd med plikter etter blant annet arkivlov og arkivforskrift, forvaltningslov, offentlighetslov og personopplysningslov. 

Saksdokumentene kan inneholde mange typer personopplysninger, også sensitive personopplysninger som pasientjournaler. Det er etablert sikkerhetstiltak og rutiner for særlig beskyttelsesverdig informasjon som blant annet helseopplysninger.

Ved krav om innsyn utleveres personopplysninger i henhold til innsynsreglene i offentlighetsloven og forvaltningsloven. I enkelte sakstyper kan dokumentene bli utlevert til et klageorgan dersom en avgjørelse er påklaget.