Kapittel 17

Behandling av person­opplysninger ved bruk av innloggings­tjenester

«Min side»

Innloggingstjenesten «Min side» har som formål å gi deg som medlem informasjon om ditt medlemskap, og det som gjelder boliglån og pensjon for deg. Her kan du blant annet følge status på dine pågående saker, registrere inntekt samt se dine utbetalinger av pensjon.

Behandlingen av personopplysninger på Min Side skjer med hjemmel i lov om Statens pensjonskasse § 45 b, forvaltningsloven § 15 a og eForvaltningsforskriften, som gir nærmere regler om elektronisk kommunikasjon med forvaltningen.

Du logger deg på Min side gjennom felles innlogging til offentlige tjenester (ID-porten). Behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i ID-porten og MinID er direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Leverandørene av elektroniske ID (BankID, Buypass og Commfides) er behandlingsansvarlige for personopplysninger som behandles for å administrere innloggingsløsningene.

Informasjon om hvem som har logget seg på Min side og tidspunktet for innlogging blir rutinemessig sammenholdt med informasjon fra våre saksbehandlersystemer for å se hvor mange som kontakter oss på e-post og telefon etter å ha vært logget på Min side eller Min virksomhet. Denne informasjonen blir kun brukt til statistisk analyse i henhold til lov om Statens pensjonskasse § 45 b. femte ledd. Opplysningene blir slettet etter bruk.

«Min virksomhet»

SPK mottar lønns- og stillingsopplysninger om deg fra din arbeidsgiver. Opplysningene mottar vi via innloggingstjenesten «Min virksomhet» på spk.no. Formålet med denne tjenesten er å sikre at arbeidsgivere oppgir de opplysningene som Statens pensjonskasse trenger for å behandle pensjonssaker.

Behandlingsgrunnlag for å innhente personopplysningene fra din arbeidsgiver følger av lov om Statens pensjonskasse § 45 første ledd.

Opplysninger som din arbeidsgiver sender oss, er ditt fødselsnummer, dato for rapportering, stillingstittel eller stillingskode, stillingsprosent, din aktuelle lønn (lønnstrinn eller beløp), eventuelle lønnstillegg og eventuell permisjonskode.

På Min Virksomhet har din arbeidsgiver innsyn i tidligere avgitte opplysninger om deg. Dersom det er behov for rettelser av innsendte opplysninger, vil din arbeidsgiver kunne gjøre dette via disse sidene.

Arbeidsgiver har ikke innsyn i andre opplysninger enn det virksomheten selv har rapportert inn til oss. Blant annet vil din arbeidsgiver ikke kunne se om du eventuelt mottar ytelser fra NAV eller andre arbeidsgivere.

Arbeidsgiver kan gjennom en egen funksjon som heter «Bestillinger av underlag og beregninger» be oss om å få innsyn i enkelte rapporter hvor dine personopplysninger vil framgå. Dette benyttes av arbeidsgiver for å skaffe oversikt type ytelser egne arbeidstakere mottar og hvilken premieeffekt dette får. Grunnlag for utlevering av opplysninger til arbeidsgiver er lov om Statens pensjonskasse § 45 b fjerde ledd.

Vi bruker Altinn i forbindelse med innlogging og autentisering av arbeidsgiver. Daglig leder og styrets leder i din bedrift er registrert i Enhetsregisteret. Disse to får automatisk tilgang til tjenesten Min virksomhet. De kan velge å delegere tilgangene videre til andre medarbeidere, som igjen kan delegere videre til andre.