Kapittel 18

Logging i SPKs fagsystemer

SPK har alminnelige sikkerhetslogger i sine fagsystemer. Det er de ansattes bruk av fagsystemet som blir registrert her. Det rettslige grunnlaget for slike logger er kravet om tilfredsstillende sikkerhet i personopplysningsloven § 1, jf. EU-forordningen artikkel 32.

Vi har også innsynslogging i våre fagsystem, som gir oss informasjon om hvilke ansatte som har gjort oppslag i våre fagsystem.