Kapittel 2

Rett til innsyn

Dersom SPK behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne personopplysninger. Du har også krav på å få en kopi av personopplysningene dersom du ber om det.  

Henvendelse om innsyn i personopplysninger rettes til postmottak@spk.no.